فیلم محافظ

فیلم محافظ و نوارهای محافظ شرکت تدبیر پلاست شامل شفاف ، شیری ، سفید ، مشکی بصورت ساده و چاپی تا هقت رنگ و ضخامت های مورد درخواست مشتری و عرض های 4 تا 135 سانتی متر می باشد.
فیلم محافظ در صنایع مختلف از جمله روکش محافظ  پروفیل درب و پنجره PVC،UPVC و آلومینیوم

، روکش استیل، روکش محافظ ورق های کامپوزیت، روکش محافظ سپر خودرو و … کاربرد دارد

انواع فیلم محافظ :

فیلم محافظ سطوح فلزی 
فیلم محافظ سطوح پلیمری 
فیلم محافظ سطوح شیشه ای
فیلم محافظ سطوح لمینیت شده
فیلم محافظ سطوح رنگ شده