تدبیر پلاست به دلیل پشتیبانی و کیفت بالا تنها شرکتی هست که تو این سال ها گدشته باهاش همکاری داشتیم